<  Hem  |  Kontakta oss  |  E-post  |  Distributrer  |  Om oss...  >
Versin en Espaol English Version
Versione Italiana Deutsche Version
Version Franaise Russian Version
Verso Portuguese Svensk Version

    Meny:

Anvndnings-
omrden
Produkt-
programmet FF
FF Design
Behandlings-
metod
Kalkspat (Calcit)  kontra Aragonit
Andra behandlings-
metoder

   Val:

Kontakta oss
FF Forum
Lnkar
E-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subir
Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subir
Top

 

 

 

Hur FF avkalkaren fungerar

Fr det frsta: Kalkspat (Calcit) eller Aragonit

Utan FF behandling, kalkspat kristaller, (kalkavlagringar): Laboratorietester visar att om man placerar en droppe vatten p en glasplatta och lter vattnet avdunsta, s kan man i mikroskop se hur kalkspat flls ut och bildar kristaller i frgrenande formationer, vilka fster p glasplattan. I praktiken brjar kalkavlagringar bildas p de stllen av rrledningar dr de frsta kalkspat kristallerna fster fast.

Med FF behandling, Aragonitkristaller: Tester gjorda p samma laboratorium (LGAI) och styrkta av EC (Barcelona referens no. 22015382 den 06/06/2002) ger ett fullstndigt annorlunda resultat. Ordagrant bekrftar man ”Efter utfrda tester enligt kapitlet Resultat, konstateras att installeringen av den Ekologiska Avkalkningsapparaten Fluid Force fr hrt vatten, pverkar kalkstrukturen i vattnet i  vattendistributionsntet. Innan installerandet av avkalkningsapparaten r merparten av kalciumkarbonatets kristallform av typen Kalkspat, och endast en mindre del som Aragonit, efter att ha installerat apparaten observeras endast kristaller av typen Aragonit”.

Slutledning: a) Man mrker en preventiv effekt (bildandet av Aragonit kristaller, av dyig konsistens, som fraktas bort av vattenfldet). b) Tidigare belggningar av Kalkspat och Magnesiumkarbonat, som bildats innan behandlingen lses lngsamt och progressivt upp.

Nmnda tester har gjorts med olika typer av magneter, olika polarisation, olika typer av vatten och med olika flden och temperatur, vilket har visat att vattenfldets hastighet nr det passerar magnetfltet r den parameter som mest pverkar resultatet eftersom den magnetiska behandlingen r beroende av vattenfldets rrelseenergi fr att fungera. Man har ocks pvisat att vattnet har ett ”minne” vilket gr att effekterna av behandlingen kvarstr under minst tv dagar ven om vattnet inte cirkulerar (cisterner, ackumulatorer etc.).


Fysisk analys av CaCO3 i dess olika former

Mineral

Kalkspat

Aragonit

Kemisk beteckning

CaCO3

CaCO3

Klass

Karbonater

Karbonater

Grupp

Kalkspat

Aragonit

Tillstnd

Solid

Mjuk fllning

Kristallstruktur

 a) System och klass
b) Gru
pp
c) Lines of diffraction (intensity).

Kalkspat kristallerna har tusentals olika geometriska strukturer, kombinerat med flera olika freningar av positiva eller negativa romboedrar som kan vara lutande eller p hgkant, olika skalaedrar, prismor etc.

a) Hexagonal; _3 2/m
b) R3c
c) d (2
T): 3.04 (10). 2-29 (2). 2-10 (2). 1.913 (2).

Grupper av karbonatjoner (CO3), med en karbonatjon i triangelns centrum och tre syrejoner i varje hrn av strukturen.

a) Romb 2/m, 2/m, 2/m
b) Pmcn
c) d (2T): 3.04 (9), 2.71 (6), 1975 (10).

Symmetri

Triagonal.

Rombisk parallellpipid.

Optik

Negativt uni-axiell. Mycket dubbel brytande (bi-frakterande).

Negativt bi-axiell.

Frg.

Mycket varierande, men vanligtvis vit, ofrgad eller ljus ton. Vit, ofrgad eller med mjuk ton.

Glans

Glasartad.

Glasartad.

Kristall typ

Triagonal; bar 3 2/m.

Rombisk  parallellpipid; 2/m 2/m 2/m.

Bladstruktur

Perfekt i tre riktningar. Formar romboedrar.

Icke klar struktur.

Snitt

Perfekt i tre riktningar. Formar romboedrar.

Distinkt i en riktning.

Fraktur

Konisk

Subkoniskl

Hrdhet

3

3,5-4

Adring

Vit.

Vit.

Densitet

2.710g/cm3.

2.94 g/cm3.

Specifik tyngd

Ungefr 2,7 (medelvrde)

2,9+ (medelvrde fr icke metalliska kroppar)

vrig karakteristik

Refraktionsindex p 1,49 och 1,66 vilken skapar en dubbel refraktion, bubblande i kontakt med syra, kan vara fluoriserande, fosforiserande eller termo sjlvlysande. Aragonit Bubblande i kontakt med klorin. Fluoriserande med ett refractionsindex p 1,7.

Utseende

I kristaller av strre dimensioner huvudsakligen 2 typer av mnster: a) spetsiga skalaedrar (hund tand), b) trubbiga skalaedrar krner de triangulra prismorna (spikhuvud) c) ven som typiska romoedrar som resultat av avflagning, i massiv form fiberformade, pelarformade, estalaktitformade, granulerade eller pulveriserade. Kristaller av rombstruktur som ger ett utseende av hexagonala prismor. Glasartade, korallformade, fiberformade eller estalaktitformade.

Kemisk sammansttning

Innehller 56,03% CaO och 43,97% CO2. Ca kan vara ersatt med Mn, Fe och i mindre mngd Sr, Co, Zn, Ba och Pb Samma teoretiska sammansttning som Kalkspat. Den r en form av CaCO3 som i rumstemperatur r instabil. Innehller isomorfa substitut av Ba, Sr, Pb och Zn. Upplsbar i klorin.

Indikatorer

Hrdhetsgrad 3, perfekt bladverk (rombiskt), klar frg och glasartad glans, bi-refrakterande brytning och reaktiv p klorin. Kristallinsk, ett enda separationsplan, reaktiv p syror.

Associerade mineraler

Fluor, Kvarts, Barium, Blyglans, Celestina, Svavel, Guld, Koppar, Smaragd, ngra svavelfreningar, andra karbonater och boratfreningar och mnga andra metaller. Gips, Malakit, Calcit, Serpentin, Kvarts, Lera, Dolomit, Limonit med flera
Calcite
CALCITE
Aragonite
ARAGONITE

 

Fr det andra: Jonerna fster inte p rrledningarna eller p maskinerna. De elektriska fenomenen som uppstr genom FF behandlingen, mjliggr att vattnet kar sin kapacitet att uppta joner.  

Fr det tredje: FF minskar pH-vrdet och vattnets ytspnning och drmed risken fr belggningar.


Copyright 2002 Fluid Force S.L. All rights reserved.