<  Home  |  Contact Us  |  Email  |  Distributors  |  About Us...  >
Versión en Español English Version
Versione Italiana Deutsche Version
Version Française Russian Version
Versão Portuguese Svensk Version
Bnelux Version

    Menu:

Toepassingen
FF’s gamma
FF’s ontwerp
Behandeling
Calciet versus aragoniet
Andere behandelingen

   Selection:

Contact Us
Installation
Links
Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subir
Top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subir
Top

 

 

 

Hoe werkt de FF ontkalker

Ten eerste: calciet of aragoniet:

Zonder de behandeling met FF, calciet: In de laboratoriumproeven werden druppels water op een glasplaatje gegoten. Men liet ze zo verdampen. Microscopisch onderzoek wees uit dat calciet verscheidene kristallen vormt in de vorm van dendrieten die zich aan het glas hechten. De kalkaanslag begint zich te vormen daar waar de eerste calcietkristallen zich aan de wanden van de leidingen en machines vasthechtte (germinatie) en breidt zich op deze manier ook uit .

Met de behandeling met FF, aragonietkristallen (zachte afzetting): Dezelfde proeven van het LGAI-laboratorium, gecertificeerd door de E.G. (Barcelona, dossiernr.: 22015382 d.d. 06/06/2002), geven een totaal ander resultaat. Er werd letterlijk vastgesteld dat: ‘Bij afronding van de proeven, vermeld in het resultatengedeelte, zien we dat het installeren van de ecologische ontkalker voor hard water, Fluid Force, op leidingen van de algemene drinkwaterlevering, een verandering teweeg brengt in de structuur van het calcietcarbonaat. Voordat de FF ontkalker geïnstalleerd is, bestaat de kristalstructuur hoofdzakelijk uit calciet en in minder mate van aragoniet. Na de plaatsing is alleen de kristalvorm van aragoniet terug te vinden

Conclusie:

a) Er is een preventief effect vastgesteld (vorming van aragoniet, die zachte afzetting wordt afgevoerd door het water).

b) Door een langzaam maar progressief proces wordt de afzetting van calciet en magnesiumcarbonaat, die gevormd werd voor de installatie van FF, verwijderd. Deze proeven werden uitgevoerd gebruik makend van verschillende magneten, verschillende magnetische polen, water stromend op verschillende snelheid en van verschillende temperatuur, dit toonde aan dat de snelheid van het water dat door het magnetische veld stroomt de belangrijkste factor is die kinetische energie opwekt, zonder welke de magnetische behandeling geen effect zou hebben. Alsook is het aangetoond dat het water een magnetisch ‘geheugen’ heeft, wat het effect van de behandeling in stand houdt gedurende een minimum van 2 dagen zelfs wanneer het water niet meer circuleert (tanks, opslagplaatsen, …) .


Fysische analyse van CaCO3 - POLIMORFES van het mineraal CaCO3

Mineral

Calcite

Aragonite

Chemische formule

CaCO3

CaCO3

Klasse

Carbonaten

Carbonaten

Groep

Calcitiet

Aragoniet

Vorm

Vast

Zachte afzetting

Kristalstructuur

 

a) Systeem and klasse
b) Ruimtelijke Groep
c) diffractielijnen (intensiteit).

Calciet kristallen hebben duizenden verschillende geometrische vormen, hun verschillende positieve en negatieve rhombohedrons combinerend met verschillende samenstellingen, opgestapeld en puntig, verschillende scalahedrons en prisma's, etc

a) Hexagonal; _3 2/m
b) R3c
c) d (2
T): 3.04 (10). 2-29 (2). 2-10 (2). 1.913 (2).

Ionen Carbonaten Groepen (CO3 ), met een koolstofion in het midden van de driehoek en drie zuurstofionen aan elke zijde.

a) Rhombisch 2/m, 2/m, 2/m
b) Pmcn
c) d (2T): 3.04 (9), 2.71 (6), 1975 (10).

Symmetrie

Triagonaal.

Orthorhombisch.

Optica

Negatieve uni-axel. heel bi-refringent.

Negatieve bi-axel.

Kleur

Extreem variabel, maar meestal wit, kleurloos met lichte tinten. Wit, kleurloos of verdoken tinten.

Glans

Glasachtig.

Glasachtig.

Kristalsysteem

Triagonaal; bar 3 2/m.

Orthorhombisch; 2/m 2/m 2/m.

Exfoliatie

Perfect in drie richtingen, r hombohedrons vormend.

Niet duidelijk.

Insnijdingen

Perfect in drie richtingen, rhombohedrons vormend.

Duidelijk in één richting (pinacoidaal).

Fractuur

Conchoidaal

Subconchoidaal

Hardheid

3

3,5-4

Kras

Wit.

Wit.

Dichtheid

2.710g/cm3.

2.94 g/cm3.

Andere karakteristieken

Refractieve indexen van 1.49 en 1.66 veroorzaken een significante dubbel refractie-effect (wanneer een heldere kristal op een lijn geplaatst wordt, kunnen er twee lijnen gezien worden), lost gemakkelijk op in dilute zuren en kan fluorescerend, fosforesceert, thermoluminescent en entriboluminscent . zijn. Aragoniet lost gemakkelijk op in koud dilute Hydrochloor zuur, is sterk bi-refringent, is fluorescent en zijn refractieve index is 1.7.

Voorkomen

In goed gevormde kristallen: 2 patronen: a) in erg puntige scalahedrons ( dog's tooth) . b) In erg stompe scalahedrons rond de basis ven de trigonale prisma's (nail head). c) Ook erg typische rhombohedrons; in massieve grillige vormen, vezelig, kolommen, stalactieten, korrelig en stoffig. In simpele rombohedrische kristallen of met meerdere zijden wat een aspect geeft van een hexagonaal prisma of stalactieten.

Chemische compositie

Bevat 56,03% CaO en 43,97% CO 2 . De Ca kan vervangen worden door Mn, Fe en in minder mate door Sr, Co, Zn, Ba en Pb. Dezelfde theoretische compositie als calciet.  Het is een polymorf van CaCO 3 onstabiel in atmosferische condities.  Het bevat de isomorfische vervangingen Ba, Sr, Pb en Zn. Oplosbaar in hydrochloor zuur.

Indicatoren

Hardheid (3), perfecte vorming (rhombohedrisch), helder van kleur en glazige schijn, bi-refringencie en reageert ermee tot koud Hydrochloor zuur. Kristalgedrag, een enkel breekvlak en reageert op zuur. Hydrochloric Acid.

Geassocieerde mineralen

Fluorine, Kwarts, Barium, Galena, Celestine, Zwavel, Goud, koper, Emerald, Zeoliet, sommige Sulfiden, andere Carbonaten en Boraten, en vele andere mineralen. Gips, Malachiet, Calciet Serpentine, Kwarts, klei, Dolomiet, Limoniet, Chalcopyriet, en andere.
Calcite
CALCIET
Aragonite
ARAGONIET

 

         Ten tweede : De ionen hechten zich niet aan de leidingen en machines. De elektrische fenomenen opgewekt door FF laten het water toe de capaciteit aan opgeloste stoffen te verhogen en zo een groter gehalte aan ionen in oplossing te houden.

Ten derde : FF vermindert de pH en de oppervlaktespanning van het water en zo ook het risico op aanslag.  


Copyright © 2002 Fluid Force S.L. All rights reserved.